Talot_SV

SMÅHUS

Vi gör energistödsberäkningar till småhus. Egnahemshusboende har också möjlighet till hushållsrabatt. Det lönar sig att börja med en påbörjande kartläggning och fortsätta därifrån till att utreda åtgärderna, besparningarna och avgifterna.


Moderna tidens husteknik har flera saker som kan orsaka att boenden kan hamna att betala i onödan för energikonsumption. Vi har erfarenheter att spara tom. 30% i elkonsumptionen, utan att hamna pruta i bekvämligheter. 

HÖGHUS

I höghus måst ägarna tillsammans sköta om byggnadens skick. När det är dags för större renovering, så lönar sig det att iakta renoveringens påverkan i energiförbruket. Ett energicertifikat ger en bra utgångspunkt för att beräkna hur olika åtgärder inverkar energiförbrukningen.


När man ansöker om energi-stöd är det bäst att börja med att kartlägga åtgärderna. Energistödet kan vara upp till 4000 / 6000€ per lägenhet

 

ANDRA BYGGNADER

Alla byggnader behöver regelbunden skötsel. Ett energicertifikat är en utmärkt utgångspunkt för att kartlägga byggnadens energieffektivitet och olika inbesparnings möjligheter. Vi har erfarenhet av olika byggnader, tex. butiker och tekniska utrymmen i elstationer.