Katselmus

Valtio tukee vuosina 2021 - 2022 tehtäviä täsmäkatselmuksia.


 • Tuki on tarkoitettu pk- yrityksille, säätiöille ja seurakunnille.
 • Suureksi yritykseksi lasketaan yritykset tai konsernit joiden
  • henkilöstö on yli 250 tai
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase on yli 43 M€.
 • Tuen piiriin kelpaavat kiinteistökohteet joiden tilavuus on yli 10 000m3,
 • teollisuuskohteet joiden energia ja vesikustannukset ovat yli 40 000 €/vuosi.


Motiva Oy on määrittänyt täsmäkatselmusten tukimäärät: (tukea haetaan Busines Finlandilta)


 • hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat karkeasti ottaen 2000 - 22000 €.
 • tukiprosentit hyväksytyille kokonaiskustannuksille ovat 40 % tai 50 %. (50 % mikäli yritys kuluu energiatehokkuussopimuksen piiriin) Tukisumma on karkeasti välillä 800 - 11 000 €.


Autamme paperityön kahlaamisessa.


Prosessin pääkohtia ovat:

 1. Tarkista tukikelpoisuus ja raja -arvot
 2. arvioi mikä osa-alue kaipaa energiaselvitystä
 3. ota yhteyttä täsmäkatselmuksen tekijään 
 4. hae tuki Busines Finlandilta
 5. odota tukipäätöstä
 6. katselmus aloitetaan
 7. katselmoija antaa työstä raportin tilaajalle ja Motivaan
 8. toteuta loppuraportointi BF:lle ja hae maksatushakemus BF:ltä
 9. sitten vain toteuttamaan säästötoimenpiteitäTärkeät aikataulut:


 • Tuen hakuaika päättyy 15.8.2022
 • Katselmus on tehtävä viim. 31.12.2022
 • Tuki on haettava BF viim 4 kk. katselmuksen valmistumisesta.