Remontti_SV

Stöd av staten kan ansökas för energirenoveringar som utförs åren 2020-2022. För bostadshus kan stödet vara 4000 eller 6000€ per lägenhet. Stödet kan ändo täcka högst 50% av renoveringens bekostnad.


Vi tar reda på husets ursprungliga E-värde. E-värdet är ett förbrukningstal som kan jämföras med t.ex. bilarnas "utsläppsvärden". Vi gör en utredning på basis av byggnadens ursprungliga E-värde. Oftast går ålder och utsläpp hand i hand. Desto äldre hus desto högre utsläpp. Stora utsläpp leder till stora besparingar efter att byggnaden renoveras till ett modernt skick. Renoveringar som gjorts under åren hjälper till med slutresultatet. I slutberäkningen tar man i beaktande alla förbättringar och renoveringar som gjorts till huset samt de nya energirenovering. För att få stöd av staten krävs endast en tillräckligt bra förbättring i "utsläppsvärden"

Som exempel kan vi uppskatta statens ekonomiska stöd till en energirenovering som utförs på bildens gamla höghus.


Ursprungligen värms huset med olja och då vi tar i beaktande byggnadens originella struktur räknar vi ut ett E-värde på 258.

Om byggnaden skulle i stället värmas med markvärme skulle E-värdet falla ner till 104. Efter att ha gjort förbättringar i byggnadens isolering samt bytt ut fönster och dörrar skulle vi få ett E-värde på 80.


Med dessa resultat skulle man få 4000€ stöd av staten med att installera markvärme eller med att byta till fjärrvärme. Om byggnaden skulle ha 16 lägenheter skulle stödet maksimalt bli 64 000€. Med att förbättra husets isolering samt byta ut dörrar och fönster skulle stödet vara 6000€ per lägenhet alltså 96 000€ totalt maksimalt.


Då man ansöker stöd av staten krävs byggnadens ursprungliga E-värdesberäkning samt E-värdesberäkningen efter energirenoveringen. Med de två olika värdens differens kan vi bevisa förbättringen i husets energieffektivitet.


Till renoveringskostnaderna beräknas inte renoveringar som utförst tidigare under byggnadens historia. Se ara:s direktiv:


https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Vi hjälper med papperarbetet!

 

Processens huvudpunkter är:

  1. Utredning av originella E-värde
  2. Kartläggande av renoveringsåtgärder
  3. Utredning av det kommande, nya, E-värdet
  4. Uppskattning av renoveringens bekostnad
  5. Utredning av stödets storlek
  6. Efter att renoveringen är färdig, gör vi en slutgiltig officiell E-värdesbevis och ansöker om stödjepenningen.
  7. Det krävs ett officiellt beslut av husbolaget för att påbörja projektet