Remontti

Valtion tukea voidaan hakea tehtäviin energiaremontteihin.

Asuintaloihin tuki voi olla 4000 tai 6000 € per asunto. Kuitenkin  maks. 50 % kuluista.


Selvitämme talon alkuperäisen  E-luvun. E-luku on"kulutuslukema" jota voidaan verrata autojen päästölukemiin. Selvitys tehdään rakennuksen alkuperäisen "kulutuksen" laskennalla. Yleensä mitä vanhempi talo sitä suuremmat ovat päästöt. Suuret päästöt johtavat suuriin säästöihin, kun talo remontoidaan nykykuntoon. Vuosien saatoissa tehdyt remontit auttavat lopputuloksessa. Loppulaskenassa otetaan kaikki vanhat parannukset huomioon ja uudessa remontissa vielä parannetaan lopputulosta. Tuen saamisen edellytyksenä on "kulutuslukemien" riittävä parannus.


Energiatodistuksen tulokseen vaikuttaa lähinnä talon rakenteet ja tekniikka. Rakennuksen käyttäjällä on suuri mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen energiankulutukseen.

Autamme paperityön kahlaamisessa.

 

Prosessin pääkohtia ovat:

  1. alkuperäisen E-luvun selvitys
  2. korjaustoimenpiteiden kartoitus
  3. uuden E-luvun kartoitus
  4. remontin kustannusarvio
  5. avustuksen määrän kartoitus
  6. kun remontti on valmis, tehdään lopullinen virallinen E-todistus ja haetaan tukirahat.
  7. taloyhtiöissä tarvitaan virallinen päätös hankkeen aloitamisesta

Esimerkkinä arvioidaan kuvassa olevaan vanhaan kerrostaloon tehtävää energiaremonttia ja saatavan tuen määrää.


Talon alkuperäisenä lämmityksenä on öljy ja talon alkuperäisten rakenteiden mukaan laskettu E-luku on 258.


Mikäli lämmitys tapahtuisi maalämpöpumppulla olisi E-luku 104. Mikäli tehdään vielä parannukset seinämien eristyksiin, ja ikkunat/ovet uusitaan olisi E-luku 80.


Näillä tuloksilla avustuksia saisi maalämpöpumpun asennuksella tai myös kaukolämmöllä 4000 € per asunto. Esimerkissä on asuntoja 16 kpl ja siitä kerrottuna saadaan avustuksen määräksi maks. 64 000 €. Mikäli tehdään myös muut parannukset eristyksiin, ikkuniin ja oviin olisi tuki maks. 6000 per asunto eli maks. 96 000 €. 


Avustuksia haettaessa tarvitaan rakennuksen alkuperäinen E-lukulaskelma ja remontin jälkeen syntyvä uusi ajantasalla oleva E-lukulaskelma ja parannus näytetään niiden erotuksella toteen.


Remonttikuluihin ei lasketa mukaan vanhoja tehtyjä remontteja. Kts ARA.n:ohjeet:

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus